Változások a megbízható adózó státusz kapcsán - 2024.02.20.

Bejegyzésünkben áttekintjük az adózói minősítések legfontosabb jellemzőit, illetve a tavalyi kedvező változásokat

A megbízható és a kockázatos adózói minősítések áttekintése

Az adórendszerben bevezetésre került az adózó minősítés, amely az érintettek magatartása alapján történik. A megbízható, jogkövető adózók kedvezményekre számíthatnak, míg a kockázatosak szigorúbb ellenőrzésre számíthatnak.

A minősítés cégjegyzékbe bejegyzett adózókra, csoportos adóalanyokra és áfaregisztrált külföldi vállalkozásokra terjed ki. Az adóhatóság negyedévente minősíti az adózókat életútjuk, adózási múltjuk alapján. A kockázatelemzés alapján megbízható, átlagos, vagy kockázatos minősítést kapnak.

A kockázatelemzés során az adóhatóság kiválasztja az ellenőrzés alá vont adózókat. Az objektív tényezők mellett az adózó adókockázati besorolása is szerepet játszik a kiválasztásban.

Az adózók minősítése határozza meg az alkalmazandó eljárási szabályokat. Megbízható adózók kedvezményeket kapnak, míg kockázatos adózóknál szigorúbb eljárások alkalmazhatók az áfa-visszaigénylés és ellenőrzések során.

Amennyiben az adózó nem ért egyet a minősítéssel, kilencven napon belül kifogást nyújthat be az állami adó- és vámhatósághoz. Az adóhatóság a kifogásnak helyet adhat, és módosíthatja az adózó minősítését. Az elégedetlenség esetén az adó- és vámhatóság határozatban dönt az ügyről.

A megbízható adózó besorolás

Az állami adó- és vámhatóság megbízható adózónak minősíti azt a cégjegyzékbe bejegyzett adózót, csoportos adóalanyt vagy áfaregisztrált adóalanyt, amely az alábbi, együttes feltételeknek megfelel:

 • legalább három éve folyamatosan működik, vagy legalább három éve áfaregisztrált adóalanynak minősül;
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének három százalékát, azzal, hogy az adózó terhére megállapított összes adókülönbözetet csökkenteni kell a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság által az adózó javára megállapított összes adókülönbözettel;
 • a tárgyévben és az azt megelőző négy évben az állami adó- és vámhatóság nem indított ellene adótartozás behajtására irányuló végrehajtási eljárást, továbbá az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 29. § (1) bekezdés 6–21. pontján alapuló, megkeresésenként százezer forintot meghaladó összegre irányuló végrehajtást,
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt;
 • nem rendelkezik ötszázezer forintot meghaladó nettó adótartozással;
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószámtörlés hatálya alatt;
 • a terhére az állami adó- és vámhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság – ideértve a jövedéki bírságot is – összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének egy százalékát;
 • nem minősül kockázatos adózónak; illetve
 • a tárgyévre vonatkozó adóteljesítménye pozitív.

A nyilvánosan működő részvénytársaság akkor is megbízható adózónak minősül, ha három évnél kevesebb ideje működik, de a többi kritériumnak megfelel.

Könnyítések a megbízható adózó besorolásban

A megbízható adózói státusz kapcsán 2023 júliusában két könnyítést vezettek be.

Egyrészt immáron nem veszik figyelembe a megbízható adózói minősítés során azokat a végrehajtásra irányuló megkereséseket, amelyek a 100.000 forintot nem haladják meg.

Másrészt a korábbi szabályok alapján előfordulhatott olyan eset, amikor az áfa / tao csoport tagjai nem rendelkeztek pozitív adóteljesítménnyel csoporttagságukra tekintettel, és így sem a csoportos adóalany, sem annak érintett tagjai nem kaphattak megbízható minősítést. A törvény által biztosított, hogy a csoportos adóalanyoktól, illetve azok tagjaitól nem elvárt a pozitív adóteljesítményt.

Miért érdemes megszerezni a megbízható adózó státuszt?

Számos előnye van, ha egy adóalany rendelkezik a megbízható adózó besorolással.

Bizonyos feltételek mellett az állami adó-és vámhatóság által végzett ellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot, ha adózó ezen időtartamon belül folyamatosan megbízható adózónak minősül.

A nyilvánosan működő részvénytársaságok kivételével a megbízható adózó által visszaigényelt általános forgalmi adót az állami adó- és vámhatóság harminc napon belül utalja ki. A megbízható nyilvánosan működő részvénytársaság adózó által visszaigényelt általános forgalmi adót az állami adó- és vámhatóság húsz napon belül kiutalja.

A megbízható adózó speciális automatikus fizetési könnyítésre jogosult évente egy alkalommal, az adóhatóság a feltételek vizsgálata nélkül legfeljebb 12 havi pótlékmentes fizetési könnyítést engedélyez, ha a kérelmező nettó módon számított adótartozása az elbírálás időpontjában nem haladja meg a 3 millió forintot.

Kérdése van a megbízható adózó státusszal kapcsolatban?

Vegye fel a kapcsolatot a Konto Online Könyvelőiroda munkatársaival!


Változások a köztartozásmentes adózói adatbázis (KOMA) feltételeiben - 2024.02.05.

A NAV közhiteles nyilvántartást vezet azokról az adózókról, amelyeknek nincs köztartozásuk, az úgynevezett köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA). Számos előnye van, ha egy adózó szerepel ebben az adatbázisban, ez igazolja az adózó megbízhatóságát, gyorsíthatja az ügyintézést, kiválthat egyes igazolásokat.

A szereplés az adatbázisban helyettesíti például a tartozásmentességről szóló NAV-igazolást azokban az esetekben, amikor annak meglétét jogszabály írja elő. Ez azt jelenti, hogy igazolásként el kell fogadnia az igazolást kérőnek – például a pályázat kiírójának – a KOMA szereplést igazolásként.
A felvételi kérelem az adatbázisba ingyenes, az adatok nyilvánosak, regisztráció nélkül megtekinthető a NAV honlapján.

Emellett biztosítékmentességet is jelent, két éves működés mellett a szereplés kiváltja a kockázati biztosítékot az EKÁER-ben.

A felvétel elektronikusan, a KOMA-nyomtatvány benyújtásával lehet kérni. A KOMA-nyomtatvány az ONYA felületen, vagy a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) a Nyomtatványkitöltő programok menüpontban érhető el.

Nemrég enyhültek a megjelenés feltételei, a KOMA adatbázisban az az adózó szerepelhet, amelyik a közzétételt megelőző hónap utolsó napján az alábbi feltételeknek egyszerre megfelel:

 • nincs a NAV-nál nyilvántartott 5 000 forintot meghaladó nettó adótartozása;
 • valamint 30 000 forintot meghaladó adótartozásnak nem minősülő köztartozása;
 • nyilatkozata alapján az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz vagy tett;
 • nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési, illetve felszámolási eljárás alatt;
 • csoportos adóalanyként nincs áfa-, illetve társaságiadó-tartozása;
 • adó megfizetésére kötelezettként nincs lejárt esedékességű tartozása.

A KOMA a NAV honlapján (https://nav.gov.hu/), az Adatbázisok/Köztartozásmentes adózók menüpontban kérdezhető le.

Kérdése van a köztartozásmentes adózói adatbázissal kapcsolatban? Vegye fel velünk a kapcsolatot!


Fontos változások 2023 decemberben

Figyelem: 2023-ban év közben, december 1-től emelték a minimálbért és a garantált bérminimumot!

2023.12.01-től érvényes bruttó minimálbér: 266.800 Ft, garantált bérminimum (szakképzett bér) pedig 326.000 Ft. Ez 10 illetve 15%-os béremelést jelent, ezzel természetesen a fizetendő járulékok is ugyanebben az arányban emelkednek.


Minimálbér, garantált bérminimum 2023

Kihirdették a 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum összegét. 2023-ra 16 százalékos minimálbér és 14 százalékos garantált bérminimum emeléssel kell tervezni a teljes munkaidőben dolgozók fizetése esetében.

2023. január 1-jétől a minimálbér összege 232.000 forint, a garantált bérminimum összege 296.400 forint.Kérdése van az online könyveléssel kapcsolatban?

Hívja könyvelőirodánkat munkaidőben!

+36 1 612 7334

Írja meg kérdését,
igényét e-mailben!

info@kontoonline.hu

Kérjen visszahívást munkatársunktól!

Visszahívást kérek!