Billingo online számlázórendszer adatkapcsolat

Elkészült a Billingo online számlázórendszerrel kialakított direkt összekötésünk

A tesztelést követően a napokban éles üzemmódban is elindult a Konto Online Könyvelőiroda online könyvelési rendszere és a Billingo online számlázó program között kialakított interfész.

A könyvelőirodák közül elsőként hozzánk, a Konto Online Könyvelőirodához készült közvetlen összekötés a Billingo online számlázóval.

Billingo adatkapcsolat

Ügyfeleink ezentúl az online könyvelő rendszerük és a Billingo számlázóprogram közötti digitális adatátvitel minden lehetséges előnyét is élvezhetik. A kialakított megoldás gyors, hatékony és precíz számlakiállítást tesz lehetővé, illetve mindig pontos információkat mutat a bevételek és kiadások alakulásáról.

Billingo adatkapcsolat

A Billingo rendszerével kialakított összekötésnek köszönhetően az online számlázó és a Kontó Online könyvelő program mostantól közvetlen API kapcsolaton keresztül, automatikusan cserélnek adatot. A Billingoban kiállított számlák néhány perc alatt megjelennek a Konto Online könyvelő rendszer felületén is. Így Ügyfeleinknek nem kell manuálisan rögzíteniük a számláik adatait. Ezzel a felhasználók időt spórolnak meg és a kézi adatbevitel hibalehetősége is minimalizálható.

A Billingot használó ügyfeleink:

 • a beállítást követően a Konto Online könyvelőrendszerben is azonnal elérhetik az ott kiállított számláikat,
 • folyamatos információ áll rendelkezésükre az aktuális pénzügyi helyzetükről,
 • áttekinthetik a bérszámfejtési és könyvelési anyagaikat.

Mi az a Billingo?

A Billingo a számlakészítő és számlakezelő szoftverek legújabb generációja, amely gyors, hatékony, igényes és komplex megoldást kínál.

A Billingo online számlázó rendszer legfontosabb jellemzői:

 • Innovatív és modern kezelőfelület
 • Bevételek és kiadások nyomon követése
 • Hatékony és gyors számla kiállítás
 • Ingyenes számlaismétlés funkció
 • Ingyenes API összekötés
 • Ingyenes számlaexport funkció
 • Automatizálható fizetési felszólítások
 • Automatizálható NAV-adatszolgáltatás
 • Bankszinkron 9 hazai nagybankkal (hamarosan)
 • Telefonos ügyfélszolgálat
 • Piszkozat és díjbekérő kezelése
 • Hagyományos és e-számlák készítése
 • Számlaküldés e-mailben
 • Tetszőleges számú számlatömb létrehozása
 • Ismétlődő számlák kezelése
 • Deviza számla és árfolyam kezelés
 • Automatizálható számlázás
 • Webáruház integráció (API)
 • Átlátható statisztikák
 • Rugalmas ÁFA kezelés
 • Folyamatos fejlesztés
 • Törvényi (NAV) megfelelőség
 • Egyedi számlamezők és címkék

Tovább a Billingo oldalára

A Billingo és a Konto Online könyvelőrendszer közötti interfész

A Konto Online Könyvelőiroda rendszere a gyors összekapcsolást követően azonnal kommunikálni kezd a Billingo fiókkal.

Az összekapcsoláshoz szükséges API kulcsot Ügyfeleink könyvelőjüktől tudják igényelni, a megkapott kódot ezt követően a Billingo fiókban kell rögzíteni.

A Billingo adatkapcsolat kialakításához szükséges beállítások pár kattintással néhány perc alatt egyszerűen elvégezhetők.

Az összekötés pontos lépéseiről az alábbi linken érhető el képes beállítási segédlet: https://support.billingo.hu/content/299433988


 

A koronavírussal kapcsolatos gazdasági csomag - 2020 március 19

Az alábbi bejegyzésünkben röviden összefoglaljuk a koronavírussal kapcsolatos gazdasági csomag főbb rendelkezéseit.

2020 március 18-án jelent meg a koronavírus gazdaságot érintő hatásait enyhítő intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Kormányrendelet. Ez az intézkedés elsősorban az egyes ágazatok adó, járulék és hozzájárulás csökkentéséről, a rugalmas munkajogról és a hitelekről rendelkezik.

Koronavírussal kapcsolatos gazdasági csomag

Koronavírussal kapcsolatos gazdasági csomag

Adó és járulékcsökkentések, bérleti szerződések szabályai a kiemelt ágazatokban

A turisztikai, vendéglátóipari, szórakoztatóipari, szerencsejáték, filmipari, előadóművészeti, rendezvényszervező és sportszolgáltatást nyújtó ágazatok részére külön intézkedéseket határoz meg a kormányrendelet a koronavírussal kapcsolatos gazdasági csomag részeként.

Adók és járulékok csökkentése

A turisztikai, vendéglátóipari, szórakoztatóipari, szerencsejáték, filmipari, előadóművészeti, rendezvényszervező és sportszolgáltatást nyújtó ágazatokban működő gazdasági egységekben 2020 március, április, május és június hónapokra:

 • A foglalkoztatott munkavállalók esetében a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése alól.
 • A munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn. Ennek havi mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi 7710 forintos összegét.

A turizmus fejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek a 2020 március 1. napjától 2020 június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell a turizmus fejlesztési hozzájárulást megfizetni.

A személyszállítási szolgáltatást végző kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó adózók (taxisok) a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti adófizetési kötelezettségük alól 2020 március, április, május és június hónapokra mentesülnek.

Bérleti díjak befagyasztása

A turisztikai, vendéglátóipari, szórakoztatóipari, szerencsejáték, filmipari, előadóművészeti, rendezvényszervező és sportszolgáltatást nyújtó ágazatokban a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020 június 30-ig nem lehet felmondással megszüntetni. Ez a szektorokat érintő felmondási tilalom rendelettel a veszélyhelyzet fennállásáig meghosszabbítható.

A fenti ágazatokban a bérleti díjakat a veszélyhelyzet fennállása alatt nem lehet megemelni. Ez abban az esetben is igaz, ha azt a bérleti szerződés egyébként megengedi.

A Munka Törvénykönyve módosításai

Az új kormányrendelet több ponton is módosítja a Munka Törvénykönyvét a koronavírussal kapcsolatos gazdasági csomag másik elemeként:

 • A munkáltató egyoldalúan módosíthatja a korábban közölt munkaidő-beosztást.
 • A munkáltató egyoldalúan elrendelhet otthoni munkavégzést és távmunkavégzést is. A rendelet nem tartalmaz határidőt, és a 44 napos szabályt sem kell figyelembe venni.
 • A munkáltató a munkavállalók egészségi állapotának ellenőrzéséhez szükséges intézkedéseket is megteheti.

Törlesztési moratórium

Ha a felek nem rendelkeznek eltérően, a veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke, kamat, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke, kamat, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap. A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

A szerződések teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket is módosítja, függetlenül attól, hogy a mellékkötelezettséget szerződésbe vagy egyoldalú jognyilatkozatba foglalták a felek.

A fizetési moratórium 2020 december 31-ig tart, de a határidőt a Kormány meghosszabbíthatja.

A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020 december 31-ig meghosszabbodik.

A rendelkezéseket a 2020 március 18. napján éjfélkor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni.

Teljes hiteldíj-mutató maximalizálása

A rendelet hatálybalépését követően kötött szerződés alapján felvett, zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékét.

A koronavírussal kapcsolatos gazdasági csomag egyik első elemét jelentő rendelet 2020 március 19-én lép hatályba, amely itt érhető el: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20047.pdf


 

Számlázási szabályok 2020: Fontos változások a számlázás terén!

2020 július 1-én fog életbe lépni az új adótörvény módosítási csomag a Versenyképesebb Magyarországért program részeként, amely jelentős változásokat hoz többek között a számlák kiállítása kapcsán is.

A jogszabály-változások számos ponton érintik a vállalkozások jelentős részét, ezért összegyűjtöttük a lényegesebb pontokat.

A jogalkotói szándék egyértelmű, a hagyományos kézi számlázás adminisztrációs terhei tovább nőnek és szigorodnak, tehát a papíralapú, kézi számlázás helyett az online számlázás felé terelik az adózókat.

A Kontó Online Könyvelőiroda online könyvelő rendszere kiépítette a vezető online számlázó programokkal (szamlazz.hu illetve billingo) történő integrációt, így természetesen teljes mértékben felkészült a fenti változások lekövetésére.

Számlázási szabályok 2020. április 1-i változások

NAV interfész átállás

Technikai jellegű információ, hogy a NAV 2.0-ás számlabejelentő interfész átállás időpontja 2020. április 1. lesz, tehát ezt követően korábbi verzióval nem teljesíthető már az előírt adatszolgáltatás.

Számlázási szabályok 2020. július 1-i változások

Megszűnik a 100.000 forintos értékhatár

2020. július 1-től minden belföldi ügylet esetén a belföld adóalanyok részére kiadott számláról adatot kell majd szolgáltatni az adóhatóság részére.

Tehát megszűnik a jelenlegi gyakorlat, ami a bejelentést csak 100.000 forintos ÁFA értéktől tette kötelezővé. A NAV ezt követően gyakorlatilag minden belföldi kiállított számla adatára rá fog látni.

A törvény értelmében olyan adózókra is vonatkozni fog az online számla bejelentési kötelezettség, akik a belföldi fordított adózás alá tartozó és az ÁFA mentes ügyletek nagy részéről (például a magán-egészségügyi, fogorvosi, oktatási, ingatlanértékesítési szolgáltatásokról) bocsátanak ki számlákat.

Partner adószám feltüntetése

2020. július 1-től minden olyan számlán, amelyhez adatszolgáltatási kötelezettség társul, fel kell tüntetni a partner belföldi adószámának első 8 számjegyét.

Csökken a számlakibocsátásra rendelkezésre álló idő

2020. július 1-től 8 napra csökken a számlakibocsátásra rendelkezésre álló idő, ami jelenleg 15 nap.

Számlázási szabályok 2021. január 1-i változások

Bővül az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső számlák köre

2021. január 1-től az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső számlák köre kibővül, az összes belföldi teljesítési helyű számlát jelenteni kell majd.

Tehát minden termékértékesítésről és szolgáltatásnyújtásról kiállított számláról, sőt a számlával egy tekintet alá eső okiratról is adatot kell majd szolgáltatni ettől az időponttól kezdve.

Fontos, hogy ez alól a kötelezettség alól a természetes személyek, azaz a magánszemélyek számára kiállított dokumentumok sem lesznek kivételek.

Összefoglalás: Online számlázás, számlázási szabályok 2020 változásai

A fenti intézkedések hatálybalépését követően a vállalkozások teljes számlázási tevékenysége átlátható lesz az adóhivatal számára. Az adóelkerülés és az ÁFA csalások elkövetésének lehetősége minimális szintre csökken, ettől pedig a magyar állam további jelentős összegű költségvetési bevételt remél.

A fenti szigorítások továbbá nagy valószínűséggel előkészítik annak a lehetőségét, hogy nemsokára az adóhivatal fogja elkészíteni a vállalkozások ÁFA bevallását is.

Ezzel egyrészt tovább tisztul a gazdaság, másrészt a vállalkozások adminisztrációs terhei is csökkennek.

Ön még kézzel számláz és hagyományos, papíralapú könyvelési szolgáltatást vesz igénybe?

Ismerje meg az online könyvelés előnyeit, kérjen visszahívást vagy ingyenes próbaverziót!


 

Minimálbér 2020 és garantált bérminimum

2020 január elsejétől ismét változik a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összege

A még korábban, 2018 év végén megkötött kétéves béralku tartalmának megfelelően 2020-ben is emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum. A 2019-ben érvényes minimumok 8 százalékkal növekednek 2020-ban is.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január elsejétől havibér alkalmazása esetén 161000 forint, hetibér alkalmazása esetén 37020 forint, napibér alkalmazása esetén 7410 forint, órabér alkalmazása esetén pedig 926 forint.

Szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020 január elsejétől havibér alkalmazása esetén 210600 forint, hetibér alkalmazása esetén 48420 forint, napibér alkalmazása esetén 9690 forint, órabér alkalmazása esetén pedig 1211 forint.

Az előrejelzések szerint azonban ennél nagyobb értékű átlagkereset-növekedés várható 2020-ban!

Minimálbér 2020 – Részletes információk

Az egyik legfontosabb kérdés, hogy mekkora nettó összeget eredményez a megemelt minimálbér.

A havi minimálbérből az alábbi tételek kerülnek levonásra, ha a munkavállaló semmilyen kedvezményre sem jogosult:

 • Egészségbiztosítási járulék (7%): 11270 forint
 • Munkaerőpiaci járulék (1,5%): 2415 forint
 • Nyugdíjjárulék (10%): 16100 forint
 • Személyi-jövedelemadó (15%): 24150 forint

Ez összesen 53935 forint levonást jelent, így a havi nettó minimálbér összege alapesetben 107065 forint.

Mivel 2019-ben ez az összeg 99085 forint volt, így havonta 7980 forintos emelkedést okoz a minimálbér 2020 évi növelése.

Természetesen a különböző kedvezmények (például a gyermekek után járó, a friss házasoknak juttatott, a megváltozott munkaképességűeket illető, a pályakezdők számára elérhető kedvezmények) igénybevétele esetén ennél magasabb nettó minimálbér is elérhető.

Garantált bérminimum 2020 – Részletes információk

Természetesen a szakképesítést igénylő munkakörökben érvényes garantált bérminimum esetén is felmerül a kérdés, hogy mekkora nettó összeget eredményez a bruttó 8%-os növekedés.

A havi minimálbérből az alábbi tételek kerülnek levonásra, ha a munkavállaló semmilyen kedvezményre sem jogosult:

 • Egészségbiztosítási járulék (7%): 14742 forint
 • Munkaerőpiaci járulék (1,5%): 3159 forint
 • Nyugdíjjárulék (10%): 21060 forint
 • Személyi-jövedelemadó (15%): 31590 forint

Ez összesen 70551 forint levonást jelent, így a havi nettó szakmunkás bérminimum összege alapesetben 140049 forint.

Mivel 2019-ben ez az összeg 129675 forint volt, így havonta 10374 forintos emelkedést okoz a garantált bérminimum 2020 évi növelése.

Természetesen a különböző kedvezmények (például a gyermekek után járó, a friss házasoknak juttatott, a megváltozott munkaképességűeket illető, a pályakezdők számára elérhető kedvezmények) igénybevétele esetén ennél magasabb nettó összeg is elérhető.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér 2020) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló rendelet

A 2020 január elsejétől érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összegét a az alábbi rendelet határozza meg.

367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 19. pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.
2. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 37 020 forint, napibér alkalmazása esetén 7410 forint, órabér alkalmazása esetén 926 forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 210 600 forint, hetibér alkalmazása esetén 48 420 forint, napibér alkalmazása esetén 9690 forint, órabér alkalmazása esetén 1211 forint.
(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes)
a) az (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2020. január 1-jétől 161 000 forint,
b) a (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2020. január 1-jétől 210 600 forint.
(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál
a) hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 92. § (2) bekezdése], arányosan csökkentett mértékben,
b) rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdése], arányosan növelt mértékben kell figyelembe venni.
(5) Részmunkaidő esetén
a) az (1)-(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve,
b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdés szerint arányosan változó összegével kell figyelembe venni.
3. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2020. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.
(3) E rendelet alkalmazásában
a) munkáltatón a költségvetési szervet,
b) munkavállalón a költségvetési szervnél foglalkoztatottakat,
c) alapbéren a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, és biztosi jogviszonyban állók esetében illetményt, közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét
is érteni kell.
(4) E rendelet alkalmazásában 2020. május 1-jétől alapbéren a (3) bekezdés c) pontjában foglaltakon túl a különleges jogállású szervnél közszolgálati jogviszonyban állók esetében az illetményt is érteni kell.
(5) *

A rendelet itt tölthető le


 

SZJA bevallási határidők 2019

A legfontosabb határidők a személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatban

2019 január 31

A munkáltatók, kifizetők és társadalombiztosítási kifizetőhely átadja a munkavállalóknak az összesített igazolást (M30) a 2018 évben szerzett jövedelmükről.

2019 február 15

Az adókedvezményre jogosító igazolások kiadásának határideje, például az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak által készített igazolás, a nyugdíj-előtakarékossághoz kapcsolódó nyilatkozathoz járó igazolás és a súlyos fogyatékosság minősítéséről szóló igazolás.

2019 március 15

A NAV által automatikusan készített adóbevallási tervezetek elérhetők az Ügyfélkapun keresztül (www.nav-gov.hu, www.magyarorszag.hu). Az ügyfélkapuval nem rendelkezők eddig az időpontig kérhetik a tervezet postai úton való kézbesítését.

2019 március 18

A NAV által készített bevallási tervezet postázása eddig kérhető:

 • SMS-ben a +36 30 344 4304 telefonszámon (az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következők szerint: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn);
 • a NAV honlapjáról elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja)
 • a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű formanyomtatványon
 • levélben, kötetlen formában (adóazonosító jel és születési dátum megadásával)
 • a NAV ügyfélszolgálatán személyesen
 • a NAV telefonos tájékoztató rendszerein keresztül (NAV Infóvonal: 1819 és ÜCC: 80-20-21-22).

Március 18. után már csak személyesen kérhető a NAV ügyfélszolgálatain a papíralapú tervezet.

2019 április 30

„Nyilatkozat külföldi illetőségű magánszemély személyi jövedelemadó-bevallás benyújtás alóli mentesítéséhez a 2018. adóévre” elnevezésű formanyomtatvány benyújtása, ami angol nyelven is elérhető a honlapon.

A NAV értesítést küld a befizetendő és visszaigényelhető adó összegéről.

2019 május 20

Szja-bevallás benyújtási és kiegészítési határidő (magánszemélyek, ÁFA fizetésére kötelezett magánszemélyek, őstermelők, egyéni vállalkozók).

Adóhatósági közreműködés nélküli személyi jövedelemadó bevallás beadási határideje.

1+1 %-os nyilatkozat benyújtásának határideje.

Eddig kell bejelentést tennie a vállalkozási tevékenységet nem folytató és ÁFA fizetésére nem kötelezett magánszemélynek a bevallási késedelemről, amennyiben a bevalláshoz szükséges iratok vagy igazolások önhibáján kívül nem állnak rendelkezésére.

2019-től az egyéni vállalkozók bevallási határideje is ez az időpont.

SZJA bevallási határidők 2019


 

Változások a 2019. évi könyvelési szabályokban

Összefoglaljuk a 2019 év elején megjelent legfontosabb változásokat

Könyvelés 2019 változások - A vállalkozásokat érintő legfontosabb módosítások

 

Járulékok, adók

 • A minimálbér összege 149.000 Ft, a garantált bérminimum összege pedig 195.000 Ft.
 • Az alanyi adómentesség határa immár 12 millió forintra nő.
 • A munkaviszonyban foglalkoztatott nyugdíjasok már nem minősülnek biztosítottnak, így jövedelmük csak személyi jövedelemeadó (SZJA) köteles (15%), minden más járulék fizetés alól mentesül.
 • Megszűnik az egészségügyi hozzájárulás (EHO) – beolvad a szociális hozzájárulási adóba (SZOCHO), aminek mértéke 19,5 %.
 • Osztalék adózása: az osztalék után nem EHO-t, hanem SZOCHO-t (19,5% ) addig kell fizetni, ameddig a tárgyévben eléri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét (3.576.000 Ft).
 • Megszűnik a 25 év alatti és 55 felettiek igénybe vehető szociális hozzájárulási adó kedvezménye.
 • Nem kell bejelenteni a foglalkoztatónak dolgozója végzettségére, szakképesítésére, illetve azt ez igazoló okiratokra vonatkozó adatokat.

Cafetéria 2019

 • A lehetőségek erősen szűkültek, lényegi adóelőnyt a Széchenyi kártya és kulturális vagy sport belépő, illetve bölcsődei - óvodai ellátás térítése nyújt.

Családi adókedvezmény

 • egy eltartott esetén 66.670 Ft/ gyermek / hó
 • két eltartott esetén változott 116.670 Ft-ról 133.330 Ft / gyermek / hóra
 • három vagy több eltartott esetén maradt 220.000 Ft / gyermek.

Könyvelés 2019 változások - A vállalkozásokat érintő legfontosabb adómódosítások

Általános forgalmi adó

 • 2023 december 31-ig továbbra is a kedvezményes, 5 százalékos áfa-kulcs alkalmazható azon új lakóingatlanok értékesítésekor, amelyek 2018. november elsején végleges építési engedéllyel rendelkeztek.
 • Az egycélú utalvány (ismert a termék és a beváltási hely) már a kibocsátáskor ÁFA köteles
 • Cégautó esetén a személygépkocsi bérlet ÁFÁ-ja 50%-ban levonható és ekkor nem kell útnyilvántartást vezetni, azonban ha ennél magasabb a hivatali célú használat aránya, akkor a kimutatás alapján a magasabb hányad is érvényesíthető.
 • Az alanyi mentesség határa 12 millió forintra nő. Aki 2018-ban meghaladta a 8 milliós értékhatárt, de a 12 milliót nem, január 1-től visszajelentkezhet alanyi mentesnek.

Kisadózók tételes adója (KATA)

 • A nappali rendszerű képzésben résztvevő hallgatók a havi 50.000 forint helyett csak 25.000 forint KATA-t fizetnek 25 éves korukig, ha a tanulmányaikat szüneteltetik.

Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)

 • Megszűnő adóként az EVA 2019-ben már nem választható. Aki eddig EVA-s volt, az maradhat.

Kisvállalati adó (KIVA)

 • emelkedik a KIVA korlát: 500 millió forintról 1 milliárd forintra.
 • a kilépési értékhatár 1 milliárd forintról 3 milliárd forintra emelkedik.

Egyéni vállalkozók

 • 2019-től az egyéni vállalkozók bevallását is „elkészíti” a NAV. A vállalkozóknak a NAV által nem ismert adatokkal (bevétel, költség) ki kell egészíteni a tervezetet.
 • A bevallás határideje így módosul február 25-ről május 20-ra.
 • A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó a jövedelem-(nyereség)-minimum alkalmazása helyett a NAV által rendszeresített nyomtatványon tehet kiegészítő nyilatkozatot.
 • Az eddigi 100.000 forint helyett 200.000 forintig számolhatja el költségként a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz, nem anyagi jószág beszerzésére fordított kiadást.