Minimálbér és garantált bérminimum 2020

2020 január elsejétől ismét változik a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összege

A még korábban, 2018 év végén megkötött kétéves béralku tartalmának megfelelően 2020-ben is emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum. A 2019-ben érvényes minimumok 8 százalékkal növekednek 2020-ban is.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január elsejétől havibér alkalmazása esetén 161000 forint, hetibér alkalmazása esetén 37020 forint, napibér alkalmazása esetén 7410 forint, órabér alkalmazása esetén pedig 926 forint.

Szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020 január elsejétől havibér alkalmazása esetén 210600 forint, hetibér alkalmazása esetén 48420 forint, napibér alkalmazása esetén 9690 forint, órabér alkalmazása esetén pedig 1211 forint.

Az előrejelzések szerint azonban ennél nagyobb értékű átlagkereset-növekedés várható 2020-ban!

Minimálbér 2020 – Részletes információk

Az egyik legfontosabb kérdés, hogy mekkora nettó összeget eredményez a megemelt minimálbér.

A havi minimálbérből az alábbi tételek kerülnek levonásra, ha a munkavállaló semmilyen kedvezményre sem jogosult:

  • Egészségbiztosítási járulék (7%): 11270 forint
  • Munkaerőpiaci járulék (1,5%): 2415 forint
  • Nyugdíjjárulék (10%): 16100 forint
  • Személyi-jövedelemadó (15%): 24150 forint

Ez összesen 53935 forint levonást jelent, így a havi nettó minimálbér összege alapesetben 107065 forint.

Mivel 2019-ben ez az összeg 99085 forint volt, így havonta 7980 forintos emelkedést okoz a minimálbér 2020 évi növelése.

Természetesen a különböző kedvezmények (például a gyermekek után járó, a friss házasoknak juttatott, a megváltozott munkaképességűeket illető, a pályakezdők számára elérhető kedvezmények) igénybevétele esetén ennél magasabb nettó minimálbér is elérhető.

Garantált bérminimum 2020 – Részletes információk

Természetesen a szakképesítést igénylő munkakörökben érvényes garantált bérminimum esetén is felmerül a kérdés, hogy mekkora nettó összeget eredményez a bruttó 8%-os növekedés.

A havi minimálbérből az alábbi tételek kerülnek levonásra, ha a munkavállaló semmilyen kedvezményre sem jogosult:

  • Egészségbiztosítási járulék (7%): 14742 forint
  • Munkaerőpiaci járulék (1,5%): 3159 forint
  • Nyugdíjjárulék (10%): 21060 forint
  • Személyi-jövedelemadó (15%): 31590 forint

Ez összesen 70551 forint levonást jelent, így a havi nettó szakmunkás bérminimum összege alapesetben 140049 forint.

Mivel 2019-ben ez az összeg 129675 forint volt, így havonta 10374 forintos emelkedést okoz a garantált bérminimum 2020 évi növelése.

Természetesen a különböző kedvezmények (például a gyermekek után járó, a friss házasoknak juttatott, a megváltozott munkaképességűeket illető, a pályakezdők számára elérhető kedvezmények) igénybevétele esetén ennél magasabb nettó összeg is elérhető.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló rendelet

A 2020 január elsejétől érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összegét a az alábbi rendelet határozza meg.

367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 19. pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.
2. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 37 020 forint, napibér alkalmazása esetén 7410 forint, órabér alkalmazása esetén 926 forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 210 600 forint, hetibér alkalmazása esetén 48 420 forint, napibér alkalmazása esetén 9690 forint, órabér alkalmazása esetén 1211 forint.
(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes)
a) az (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2020. január 1-jétől 161 000 forint,
b) a (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2020. január 1-jétől 210 600 forint.
(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál
a) hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 92. § (2) bekezdése], arányosan csökkentett mértékben,
b) rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdése], arányosan növelt mértékben kell figyelembe venni.
(5) Részmunkaidő esetén
a) az (1)-(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve,
b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdés szerint arányosan változó összegével kell figyelembe venni.
3. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2020. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.
(3) E rendelet alkalmazásában
a) munkáltatón a költségvetési szervet,
b) munkavállalón a költségvetési szervnél foglalkoztatottakat,
c) alapbéren a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, és biztosi jogviszonyban állók esetében illetményt, közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét
is érteni kell.
(4) E rendelet alkalmazásában 2020. május 1-jétől alapbéren a (3) bekezdés c) pontjában foglaltakon túl a különleges jogállású szervnél közszolgálati jogviszonyban állók esetében az illetményt is érteni kell.
(5) *

A rendelet itt tölthető leKérdése van az online könyveléssel kapcsolatban?

Hívja könyvelőirodánkat munkaidőben!

+36 1 612 7334

Írja meg kérdését,
igényét e-mailben!

info@kontoonline.hu

Kérjen visszahívást munkatársunktól!

Visszahívást kérek!